Restauració

La Fundació Apel·les Fenosa avança en la restauració del Portal del Pardo. En aquests moments s’ han consolidat els esgrafiats de les terrasses interiors que donen al jardí i que envolten la Capella, amb una senyalització específica de la història de la Casa.

En aquesta actuació s’ ha descobert que l’esmentada capella estava dedicada a l’advocació dels Dolors, en record del sogre del Consul de França a Barcelona, Josep Trillas,  que havia finançat el retaule de la Verge dels Dolors de l’església Parroquial del Vendrell. Precisament s’han identificat en el porxo blau elements de l’església vendrellenca, com un suport de lluminaria de ferro forjat.

Està previst que en breu comencin les tasques de consolidació dels esgrafiats del Carrer Major, amb una actuació sobre els revestiments esgrafiats i dels elements escultòrics de les obertures, per establir uns criteris generals d’intervenció i proposar uns tractaments específics de conservació-restauració per tal de millorar la durabilitat dels materials constituents, aturant o minimitzant els processos de deteriorament. També és objectiu de l’actuació recuperar, dins del possible, la lectura dels motius ornamentals existents, donats els seus valors artístics i històrics, perquè puguin ser gaudits per la ciutadania actual i futura.

A la façana del carrer Major també hi apareixen els motius seriats com ara les garlandes, les faixes o els llençols. En destaquen, però, dos bustos d’inspiració clàssica, situats damunt d’unes peanyes, els quals estan envoltats per unes parres amb pàmpols i carrolls de raïm.

L’afectació principal d’ aquesta façana és la Manca de fixació del revestiment al mur, Pegats de morter .Erosió de la superfície .Esquerdes i fissures .Dipòsits de brutícia Patologies dels elements petris. Pèrdua de matèria Pèrdua de morter dels junts i Recobriment biogènic.

L’empresa Lesena serà l’encarregada de dur a terme l’actuació que durarà uns mesos, sense afectar l’accés al Museu ni al trànsit del carrer Major.