CORRESPONDÈNCIA AMB E, DETHOREY

A la Fundación Bartolomé March Servera de Palma de Mallorca es conserva el Fondo Dethorey, on figuren les cartes de Joan Junyer a E. Dethorey datades entre 1927 i 1941.